Ботю Бараков (биография)
Скулптура на Ботьо Бараков. Автор: Проф. Марко Марков

Ботю Бараков е една изключителна личност, щедър меценат, колекционер на картини, скулптури и редки книги, родолюбец и дарител.

Има своя философия за живота, свое верую: „Невъзможно е да се живее приятно, ако не се живее по начин разумен, нравствен и справедлив“, „Човек винаги трябва да бъде човек, да бъде добър и да не върши злини“, „Всяко изкуство прави хората по-добри. Изкуството – това е бъдещата религия на цялото човечество“

Продължава

Разказва Ботю Бараков
botyo-barakov-576x372

Искам да спомена за „Кораба на изкуствата”. За тази моя идея Жорж Нурижен написа цяла книга. На пръв поглед тази идея беше колкото фантастична, толкова и необходима за цялото човечество. С това исках да покажа цялата земя, която прилича на един плаващ кораб, че може да живее в мир и разбирателство, без да има такива насилия и мъчения, които аз изпитах на гърба си. Сега, който има чувство към красивото, към човешкото, може да разбере дали съм вършил нещо полезно. Бъдещето ще покаже.

Продължава

Илия Габровски за габровския меценат Ботю Бараков
Габровският меценат от Илия Габровски_Page_2

„Габровският меценат Ботю Бараков“ – част от книгата на изследователя Илия Габровски „Бележити хора и събития от Габровския край“, София, 2003

Продължава