Кореспонденция между Ботю Бараков и Жорж Нурижан

Италианецът акад. Жорж Нурижан е автор на книгата „Корабът на изкуствата“, издадена в София през 1945 г. и е посветена на Ботю Бараков и неговата уникална идея. В раздела са публикувани писма между Ботю Бараков и Жорж Нурижан.

22 януари 1964
25 септември 1966
25 юни 1967
7 март 1978
17 април 1980