Произведения на изкуството, дарения от Ботю Бараков за Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово. Бараков прави най-голямото дарение за Габрово за втората половина на ХХ век

Портрет на Ботьо БараковПортрет на Ботьо Бараков

Художник: Петър ДачевСкулптура на Ботьо Бараков

Автор: Кирил Анев

Скулптура на Ботьо Бараков

Автор: Проф. Марко Марков

Скулптура на проф. Жорж Нурижан

Автор: Проф. Андрей Николов