Кореспонденция на Ботю Бараков с Жорж Нурижан

Италианецът акад. Жорж Нурижан е автор на книгата „Корабът на изкуствата“, издадена в София през 1945 г. и е посветена на Ботю Бараков и неговата уникална идея. В раздела са публикувани писма между Ботю Бараков и Жорж Нурижан.

Продължава

Кораб на изкуствата

Корабът на изкуствата - Жорж Нурижан

Откъс от книгата на Жорж Нурижан “Корабът на изкуствата”, издадена в София през 1945 г. и посветена на проекта на Ботю Бараков

Продължава