Откъс от книгата на Жорж Нурижан „Корабът на изкуствата“, издадена в София през 1945 г. и посветена на проекта на Ботю Бараков

Продължава